Odstraszacze ultradźwiękowe TICKLESS

Odstraszacze ultradźwiękowe Tickless to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą skutecznie chronić przed kleszczami swoje rodzinne środowisko, w tym również zwierzęta domowe. Urządzenia odstraszają kleszcze oraz pchły, emitując ultradźwięki o częstotliwości 40 kHz. Ultradźwięki blokują narząd zmysłowy (tzw. narząd Hallera) u owadów, służący do lokalizacji żywiciela. Dzięki temu stajemy się całkowicie niewidoczni dla roztoczy, które nie są w stanie nas namierzyć i zaatakować. Tickless pozostaje przy tym nieszkodliwy dla ludzi i naszych pupilów oraz przyjazny dla środowiska. Skuteczność urządzeń została przebadana i potwierdzona certyfikatem, wydanym przez Uniwersytet w Camerino.

odstraszacze-ultradźwiękowe-tickless

Bezpieczne dla zwierząt i ludzi

Odstraszacze są dostępne w kilku wariantach: dla dzieci, ludzi dorosłych, myśliwych oraz zwierząt domowych. Urządzenie wyposażone jest w zawleczkę, którą wyciągamy przed użyciem oraz niewymienialną baterię, która zapewnia około dziesięciu do dwunastu miesięcy działania. O prawidłowej pracy odstraszacza informuje nas błyskająca dioda. Tickless należy zawiesić na odzieży bądź przy obroży, tak aby mógł swobodnie emitować ultradźwięki (nie powinno się go niczym zakrywać). Odstraszacz nie emituje żadnych substancji chemicznych.

Skuteczna i długotrwała ochrona

Zgodnie z ekspertyzą „TICKLESS PET” zapobiega zarażaniu żywiciela przez pasożyty, obecne w miejscu, w którym były trzymane psy. Zaleca się zatem, aby w celu kompleksowego wykorzystania z urządzenia, najpierw leczyć zwierzęta produktem farmakologicznie aktywnym, a następnie aktywować urządzenie, aby zapobiec nawrotowi choroby. Wyniki uzyskane przez zastosowanie “TICKLESS PET” / “TICKLESS HUMAN” potwierdzają skuteczność produktu w zapobieganiu wzrostowi liczby pasożytów i oraz prowadzą do zmniejszenia liczby pasożytów u niektórych osobników, dzięki czemu można go stosować bez skutków ubocznych jakiegokolwiek rodzaju, na osobnikach, u których potwierdzono zarażenie kleszczami/pchłami, aby uniknąć pogorszenia sytuacji oraz u zdrowych osobników, aby zapobiec zarażeniu.

MITELESS ochrona przed roztoczami

Produkt MITE LESS stanowi skuteczne urządzenie elektroniczne przeciwko roztoczom.

Wyniki uzyskane 90 dni po aktywacji produktu wskazują na skuteczność w zmniejszaniu stężenia roztoczy we wszystkich badanych próbkach kurzu nawet przy różnych stężeniach mikroorganizmów. Skuteczność „MITE LESS”, choć zaczęła się pojawiać już po 50 dniach, stała się widoczna dopiero po 75 dniach od włączenia nadajnika ultradźwiękowego. Wynik ten jest zgodny z mechanizmem działania produktu, który ma za zadanie ograniczenie zdolności rozrodczych roztoczy oraz z cyklem rozrodczym roztoczy, odpowiadającym okresowi około 20–25 dni. 75 dni po włączeniu urządzenia średnia redukcja roztoczy w 4 próbkach wyniosła około 60%. Dane o stężeniu roztoczy po 90 dniach w dwóch próbkach kurzu były zerowe, a w trzeciej znacznie niższe. MITE LESS hamuje rozmnażanie się roztoczy i wpływa na ich zachowania żywieniowe, zakłócając w ten sposób ich ogólny cykl rozrodczy, a w konsekwencji powodując znaczne zmniejszenie liczby pasożytów w środowisku. Wyniki testów potwierdzają skuteczność produktu „in vitro”, dzięki czemu można go stosować w środowiskach, w których potwierdzono obecność roztoczy, zmniejszając ich koncentrację, a tym samym produkcję szkodliwych alergenów, lub jako alternatywę nawet w nieskażonych środowiskach, aby zapobiec proliferacji pajęczaków.